26.06.2021 r.

W celu upowszechniania wyników badań zrealizowanych w ramach projektu ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” w skali międzynarodowej, przygotowana została anglojęzyczna wersja monografii.
Publikacja "Social Councils and Committees as (Not Quite) Present Actors in Local Decision-Making Process" do pobrania.

Cite as: Pawłowska, A., Kmieciak, R., Kołomycew, A., Radzik-Maruszak, K. & Antkowiak, P. (2021). Social Councils and Committees as (Not Quite) Present Actors in Local Decision-Making Process. Scholar Publishing House: Warsaw. DOI 10.7366/9788366470200.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: