O projekcie

czytaj więcej

Celem głównym projektu jest określenie zakresu wpływu podmiotów niepublicznych na proces decyzyjny oraz poziomu i skali procesu deliberacji z udziałem podmiotów niepublicznych na poziomie lokalnym. Ponadto określenie korzyści płynących z udziału podmiotów niepublicznych w procesie decyzyjnym oraz zidentyfikowanie przyczyn niewykorzystania w pełni ich potencjału jako uczestników decydowania lokalnego. Pod pojęciem podmiotów niepublicznych rozumie się tutaj społeczne rady i komisje tworzone w drodze uchwały organu stanowiącego gminy lub zarządzenia organu wykonawczego, jednak mające umocowanie w aktach normatywnych rangi ustawowej.

Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

Agnieszka Pawłowska

Prof. dr hab.
prof. nadzw. dr hab. Robert Kmieciak

Robert Kmieciak

prof. nadzw. dr hab.

Seminaria i konferencje

zobacz wszystkie
EGPA General Conference

EGPA General Conference

Prof. Agnieszka Pawłowska (UR) i dr Katarzyna Radzik-Maruszak (UMCS) na konferencji European Group for Public Administration

czytaj więcej
ECPR General Conference

ECPR General Conference

Prof. Agnieszka Pawłowska (UR) i dr Katarzyna Radzik-Maruszak (UMCS) na konferencji European Consortium for Political Research

czytaj więcej

Zobacz również

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: